Category Archives: כללי

תהליך חקירת יכולת

תהליך חקירת יכולת על ידי משרד חקירות

משרדי חקירות מספקים סוגים שונים של חקירות עבור המגזר הפרטי והמגזר העסקי. בין השאר הם מספקים גם שירותי חקירות כלכליות. אחד מסוגי החקירה הללו הוא חקירת יכולת. חקירה זו מתבצעת במקרים בהם אדם החייב כספים לאדם או גורם אחר, מצהיר כי אין באפשרותו לשלם את חובו, מאחר ויכולותיו הכלכליות מוגבלות. מקרים אלו הם שכיחים מאד בעולם העסקי, מול חברות כמו בנקים, חברות ביטוח, וכדומה, וכן במצבים של תביעת מזונות מאשה, מול בעל לשעבר הטוען כי אינו יכול לעמוד בתשלומים, וכן בין אנשים פרטיים, שמסרו כספים לאדם, שעכשיו טוען כי אין באפשרותו להחזיר להם אותם. משרד אשר מתמחה בתחום זה, ומפעיל את כל הכלים הנדרשים לחקירה, עם טכניקות ומיומנויות מקצועיות רבות על מנת לחשוף את כל האמת שלרוב מסתתרת היטב.